Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Most Downloaded

Turizm Sektöründe Çalışan Kadınların İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Düzeylerinin, Örgütsel Bağlılıklarına Olan Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Sedat İpar

ss. 16 - 41   |  DOI: 10.29329/jtm.2021.421.2   |   Okunma Sayısı: 380  |  İndirilme Sayısı: 722

Nörogastronomi ve Duyusal Algılama  

Duran Cankül & Nurcan Uslu

ss. 64 - 73   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.4   |   Okunma Sayısı: 540  |  İndirilme Sayısı: 654

Turizmde Dijitalleşme: Akıllı Turizm Uygulamaları, Dijital Turizm ve Turizm 4.0

Oğuzhan Dülgaroğlu

ss. 1 - 15   |  DOI: 10.29329/jtm.2021.421.1   |   Okunma Sayısı: 381  |  İndirilme Sayısı: 544

Kaş Destinasyonunun Macera Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Işıl Cankül

ss. 77 - 85   |  DOI: 10.29329/jtm.2021.421.4   |   Okunma Sayısı: 103  |  İndirilme Sayısı: 542

Yenilikçi Mutfak Akımlarının Türk Mutfağı Kapsamında Uygulanabilirliği ve Yerel Mutfağın Menülerde Kullanılması İle İlgili Görüşlerin Belirlenmesi

Melahat Yıldırım Saçılık

ss. 21 - 39   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.2   |   Okunma Sayısı: 616  |  İndirilme Sayısı: 539

Ayasofya Bağlamında İnanç Turizmi Ziyaretçilerinin Seyahat Motivasyonları İle Dini Mekan Algıları Üzerine Bir Araştırma

Nuray Turker & Filiz Kaçar

ss. 40 - 63   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.3   |   Okunma Sayısı: 314  |  İndirilme Sayısı: 520

Otel İşletmelerinde Liderlik Özellikleri, Örgütsel Ustalık ve Örgütsel Performans İlişkisi

Kürşat Başkan & Önder Met

ss. 42 - 76   |  DOI: 10.29329/jtm.2021.421.3   |   Okunma Sayısı: 99  |  İndirilme Sayısı: 459

Yenilik Davranışı ve Yenilikçi Mutfak  Akımlarının Yerel Yemek Tüketimine Etkisi 

Melahat Yıldırım Saçılık & Samet Çevik

ss. 75 - 91   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.5   |   Okunma Sayısı: 236  |  İndirilme Sayısı: 435

Savunma Sanayinde Girişimcilik Yöneliminin Yenilikçilik Bağlamında Örgüt İklimi ile İlişkisinin İncelenmesi

Hüseyin Solmaz

ss. 1 - 20   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.1   |   Okunma Sayısı: 96  |  İndirilme Sayısı: 348

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289   |   Okunma Sayısı: 17  |  İndirilme Sayısı: 329