Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Most Viewed

Yenilikçi Mutfak Akımlarının Türk Mutfağı Kapsamında Uygulanabilirliği ve Yerel Mutfağın Menülerde Kullanılması İle İlgili Görüşlerin Belirlenmesi

Melahat Yıldırım Saçılık

ss. 21 - 39   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.2   |   Okunma Sayısı: 664  |  İndirilme Sayısı: 622

Nörogastronomi ve Duyusal Algılama  

Duran Cankül & Nurcan Uslu

ss. 64 - 73   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.4   |   Okunma Sayısı: 634  |  İndirilme Sayısı: 717

Turizmde Dijitalleşme: Akıllı Turizm Uygulamaları, Dijital Turizm ve Turizm 4.0

Oğuzhan Dülgaroğlu

ss. 1 - 15   |  DOI: 10.29329/jtm.2021.421.1   |   Okunma Sayısı: 461  |  İndirilme Sayısı: 774

Turizm Sektöründe Çalışan Kadınların İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Düzeylerinin, Örgütsel Bağlılıklarına Olan Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Sedat İpar

ss. 16 - 41   |  DOI: 10.29329/jtm.2021.421.2   |   Okunma Sayısı: 400  |  İndirilme Sayısı: 743

Ayasofya Bağlamında İnanç Turizmi Ziyaretçilerinin Seyahat Motivasyonları İle Dini Mekan Algıları Üzerine Bir Araştırma

Nuray Turker & Filiz Kaçar

ss. 40 - 63   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.3   |   Okunma Sayısı: 375  |  İndirilme Sayısı: 565

Yenilik Davranışı ve Yenilikçi Mutfak  Akımlarının Yerel Yemek Tüketimine Etkisi 

Melahat Yıldırım Saçılık & Samet Çevik

ss. 75 - 91   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.5   |   Okunma Sayısı: 253  |  İndirilme Sayısı: 460

Etno-Turizm Faaliyetlerinde Kültürel Kent Kimliği: Etno-Köy Çıplak Örneği

Aysu Şahintepe

ss. 24 - 45   |  DOI: 10.29329/jtm.2022.542.2   |   Okunma Sayısı: 152  |  İndirilme Sayısı: 168

Kültürleşme Sürecinin Konut Mimarisi Üzerindeki Etkisine Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz: Gökçeada Örneği

Aysu Şahintepe, Sevgi Arıöz, Oğuz Diker & Murat Aksu

ss. 1 - 23   |  DOI: 10.29329/jtm.2022.542.1   |   Okunma Sayısı: 137  |  İndirilme Sayısı: 206

Savunma Sanayinde Girişimcilik Yöneliminin Yenilikçilik Bağlamında Örgüt İklimi ile İlişkisinin İncelenmesi

Hüseyin Solmaz

ss. 1 - 20   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.1   |   Okunma Sayısı: 110  |  İndirilme Sayısı: 371

Kaş Destinasyonunun Macera Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Işıl Cankül

ss. 77 - 85   |  DOI: 10.29329/jtm.2021.421.4   |   Okunma Sayısı: 109  |  İndirilme Sayısı: 574