Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2021, Cil. 2(1) 1-15

Turizmde Dijitalleşme: Akıllı Turizm Uygulamaları, Dijital Turizm ve Turizm 4.0

Oğuzhan Dülgaroğlu

ss. 1 - 15   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jtm.2021.421.1

Yayın tarihi: Aralık 31, 2021  |   Okunma Sayısı: 381  |  İndirilme Sayısı: 544


Özet

Çağımızda gün geçtikçe artış gösteren teknolojik gelişmeler tüm sektörleri etkisi altına almaktadır. Turizm sektörü de teknolojik gelişmelerden etkilenen sektörlerden biridir. Turizmde müşterilere en iyi düzeyde hizmet sağlanması açısından teknolojik olanakların etkin bir şekilde kullanımı önemli bir konudur. Dolayısıyla gelişen teknolojiyle beraber açığa çıkan dijital araçların turizmde doğru ve hedefe uygun bir şekilde kullanılması ile turizm işletmeleri önemli faydalar sağlayabilmektedir. Öte yandan, teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte müşterilerin turizm işletmelerinden beklentileri de artış göstermekte ve çeşitlenmektedir. Bu çalışma; Endüstri 4.0 ile birlikte ön plana çıkan akıllı turizm uygulamaları, dijital turizm ve Turizm 4.0 kavramlarıyla birlikte turizmde yaşanan dijitalleşmeyi kapsayan kavramsal bir çalışmadır. Bu çalışmada ilgili alanyazının çeşitlendirilmesi adına bu konulara ilişkin bilgi sağlaması amaçlanmaktadır. Çalışmada; turizmde dijitalleşmenin önemli unsurları olan akıllı turizm uygulamaları, dijital turizm ve Turizm 4.0 kavramlarına değinilmiştir. Ayrıca turizmde dijitalleşme konusu kapsamında alanyazında yer alan çalışmalar incelenmiştir. Son olarak, sonuç ve öneriler bölümüyle birlikte çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, turizm 4.0, dijitalleşme, akıllı turizm uygulamaları, dijital turizm


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Dulgaroglu, O. (2021). Turizmde Dijitalleşme: Akıllı Turizm Uygulamaları, Dijital Turizm ve Turizm 4.0 . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 2(1), 1-15. doi: 10.29329/jtm.2021.421.1

Harvard
Dulgaroglu, O. (2021). Turizmde Dijitalleşme: Akıllı Turizm Uygulamaları, Dijital Turizm ve Turizm 4.0 . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 2(1), pp. 1-15.

Chicago 16th edition
Dulgaroglu, Oguzhan (2021). "Turizmde Dijitalleşme: Akıllı Turizm Uygulamaları, Dijital Turizm ve Turizm 4.0 ". Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2 (1):1-15. doi:10.29329/jtm.2021.421.1.

Kaynakça
 1. Aykın, M.S. (2021). Avrupa birliği turizm politikası çerçevesinde Avrupa akıllı turizm başkentleri. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 4(1), 1-18. [Google Scholar]
 2. Bağçı, E., & İçöz, O. (2019). Z ve alfa kuşağı ile dijitalleşen turizm. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2) , 232-256. [Google Scholar]
 3. Benyon,  D.,  Quigley,  A.,  O’Keefe,  B.,  &  Riva,  G.  (2013). Presence and digital tourism. AI & SOCIETY, 29(4), 521-529. [Google Scholar]
 4. Boneval, Z. (2019). Dünyadaki ilk robot otel Japonya'da açıldı. http://www.yolculukterapisi.com/dunyadaki-ilk-robot-otel-tabii-kijaponyada-acildi web sitesinden erişildi [Google Scholar]
 5. Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2014). Smart tourism destinations. Heidelberg: Springer [Google Scholar]
 6. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 Years on and 10 years after the internet. Tourism Management, 29, 609-623. [Google Scholar]
 7. Cabi, A., & Erbaşı, A. (2019). Akıllı turizm bağlamında akıllı otel işletmesi endeksi ve uygulaması. Konya: Sami Billur Yayıncılık [Google Scholar]
 8. Cheung, C.W., Tsang, I.T., & Wong, K.H. (2017). Robot avatar: A virtual tourism robot for people with disabilities. International Journal of Computer Theory and Engineering, 9(3), 229-234. [Google Scholar]
 9. Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T.A., & Scholl, H.J. (2012). Understanding Smart cities: An integrative framework. 45th Hawaii International Conference on System Sciences (ss. 2289-2297). Hawaii, ABD. [Google Scholar]
 10. Çelik, P., & Topsakal, Y. (2017). Akıllı turizm destinasyonları: Antalya destinasyonunun akıllı turizm uygulamalarının incelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 149-166. [Google Scholar]
 11. Del Vecchio, P., Mele, G., Ndou, V., & Secunda, G. (2018). Creating value from social big data: Implications for smart tourism destinations. Information Processing and Management, 54, 847-860. [Google Scholar]
 12. Dubey, A.K. (2017). Future technology and service industry: A case study of travel and tourism industry. https://www.Informaticjournal.com web sitesinden erişildi [Google Scholar]
 13. Durmaz, C., Bulut, Y., & Tankuş, E. (2018). Sanal gerçekliğin turizme entegrasyonu: Samsun'daki 5 yıldızlı otellerde uygulama. Turkish Journal of Marketing, 32-49. [Google Scholar]
 14. Erkmen, B., & Gönenç Güler, E. (2020). Turizm ve dijitalleşme: ‘Haskovo-Edirne Kültürel ve Tarihi Destinasyonlar Projesi’ örneği. Tourism and Recreation, Ek Sayı, 111-118. [Google Scholar]
 15. Euronoews (2020). Turizm sektöründe dijital devrim. https://tr.euronews.com /2018/03/17/turizm-sektorunde-dijital-devrim web sitesinden erişildi [Google Scholar]
 16. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. Electronic Markets, 25(3), 179-188. [Google Scholar]
 17. Guttentag,  D.A.  (2010).  Virtual reality:  Applications  and  implications  for  tourism. Tourism Management, 31(5), 637-651. [Google Scholar]
 18. Happ,  E.,  &  Ivancso-Horvath,  Z.  (2018).  Digital tourism is the challenge of future a new approach to tourism. Knowledge Horizons-Economics, 10(2), 9-16. [Google Scholar]
 19. Hazarhun, E., & Yılmaz D.Ö. (2020). Restoranlarda dijital dönüşüm: Touch restoran örneği. Gastoria: Journal of Gastronomy and Travel Research, 4(3), 384-399. [Google Scholar]
 20. Hughes, N.C. (2016). How virtual reality is about to transform the travel industry. https://www.inc.com/neil-c-hughes/how-virtualreality-is-ab-transform-the-travel-industry.html web sitesinden erişildi [Google Scholar]
 21. Ivanov, S., & Webster, C. (2017). Artificial intelligence and service automation by travel, tourism and hospitality companies a cost-benefit analysis. Contemporary Tourism – Traditions and Innovations. Sofya, Bulgaristan. [Google Scholar]
 22. Ivanov, S.H., & Webster, C., Brezina, K. (2017). Adaption of robots and service automation by tourism and hospitality companies. Invtur Conference (ss. 1501-1517). Averia, Portekiz. [Google Scholar]
 23. Kagermann, H., Wahlsterand, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative industrie 4.0: Final report of the ındustrie 4.0 working group. Securing the Future of German Manufacturing Industry. [Google Scholar]
 24. Kayıkçı, M.Y., & Bozkurt, A.K. (2018). Dijital çağda z ve alfa kuşağı, yapay zeka uygulamaları ve turizme yansımaları. Sosyal Bilimler Metinleri, 54-64. [Google Scholar]
 25. Korkmaz, H.U. (2021). Akıllı turizmde kültürel miras ve yaratıcılık: Konya üzerine nitel bir araştırma. Journal of Vocational and Social Sciences of Turkey, 5, 132-143. [Google Scholar]
 26. Kounavis, C. D., Kasimati, A. E., & Zamani, E. D. (2012). Enhancing the tourism experience through mobile augmented reality: Challenges and prospects. International Journal of Engineering Business, 4, 1-6. [Google Scholar]
 27. Kozak, N. (2014). Turizm pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık [Google Scholar]
 28. Kurgun, O.A. (2019). Küresel turizm ekosistemi ve turizm 4.0. Ankara: Detay Yayıncılık [Google Scholar]
 29. Lee, Y., Hu, C., Huang, C., & Duan, L. (2017). The concept of smart tourism in the context of tourism information services. Tourism Management, 58, 293-300. [Google Scholar]
 30. Mil, B., & Dirican, C. (2018). Endüstri 4.0 teknolojileri ve turizme etkileri. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3, 1-9. [Google Scholar]
 31. New York Restrooms (2020). New York restrooms. http://m3.mappler.net/nyrestroom web sitesinden erişildi [Google Scholar]
 32. Nieto D., Quesada-Arencibia A., García C.R., & Moreno-Díaz R. (2014). A social robot in a tourist environment. Germany: Springer [Google Scholar]
 33. Özışık Yapıcı, O., & Yıldırım, G. (2021). Endüstri 4.0'ın turizm alanındaki kavramları üzerine bir araştırma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 394-412 [Google Scholar]
 34. Page, S. (2009). Transport and tourism - global perspectives. UK: Prentice Hall [Google Scholar]
 35. Pırnar, İ. (2005). Turizm endüstrisinde e-ticaret. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 28–55. [Google Scholar]
 36. Salvado Godinho, J.O.M., Ferreıra Pedro, A.M., & Costa Martins, C.M. (2012). Travel agencies: From online channel conflict to multi-channel harmony. Revista Turismo & Desenvolvimento, 17(18), 958–974. [Google Scholar]
 37. Sayın. K., & Karaman, A. (2019). Endüstri 4.0 ve turizm 4.0 arasındaki ilişki. Konya: Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 38. Soava, G. (2015). Development prospects of the tourism industry in the digital age. Revista Tinerilor Economist (The Young Economists Journal), 101-116. [Google Scholar]
 39. Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57. [Google Scholar]
 40. Şahin, N.N., & Doğdubay, M. (2017). 4. Endüstri devriminin yiyecek ve içecek sektöründeki yansıması: Yeni üniversiteliler üzerine bir öngörü. 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı. (ss. 100-114) Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 41. Sünnetçioğlu, S. (2019). Turizmde dijital dönüşüm ve turist yerli halk ilişkileri: eleştirel bir yaklaşım. 3. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 610-616). Mersin, Türkiye. [Google Scholar]
 42. Topsakal, Y. (2018). Akıllı turizm kapsamında engelli dostu mobil hizmetler: Türkiye turizm için öneriler. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(1), 1-13. [Google Scholar]
 43. Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N., Çelik, P., & Bahar, M. (2018). Turizm 4.0 - turist 5.0: İnsan devriminin neden endüstri devrimlerinden bir numara öne olduğuna ilişkin bakış. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(2), 1-11. [Google Scholar]
 44. Tung, V.W.S., & Law, R. (2017). The potential for tourism and hospitality experience research in human-robot interactions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(29), 2498-2513. [Google Scholar]
 45. Tüzünkan, D. (2019). Turizm 4.0. Ankara: Detay Yayıncılık [Google Scholar]
 46. Üçüncü Turizm Şurası (2017). Dijital turizm ve inovasyon komisyonu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tebliğler Kitabı (ss.98-196). Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 47. Yalçınkaya, P., Atay, L., & Karakaş, E. (2018). Akıllı turizm uygulamaları. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(2), 34-52. [Google Scholar]
 48. Yavuz, M.C. (2019). Smart destination: Tourism, innovation, entrepreneurship, challenges. Journal of Tourism Theory and Research, 5(2), 203-211. [Google Scholar]
 49. Yavuz, A. (2020). Turizmde dijital dönüşüm: Otel yöneticilerinin bakış açılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce. [Google Scholar]
 50. Yazıcı Ayyıldız, A., & Ayyıldız, T. (2020). Smart tourism as a marketing opportunity: The case of Kuşadası. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 599-623. [Google Scholar]
 51. Yıldız, E., & Davutoğlu, A.N. (2020). Turizm 4.0’dan gastronomi 4.0’a giden yolda: Geleceğin restoranları ve yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(109), 301-318. [Google Scholar]