Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Cilt 4 Sayı 1 (Aralık 2023)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Turizm ve İşletmecilik Dergisi Cil. 4 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/jtm.2023.639

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Turizm ve İşletmecilik Dergisi Cil. 4 (1)
Geleneksel Gıda Ürünlerinin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Kuzey Kıbrıs Gastronomi Rotaları Önerisi

Mehmet Çavuşoğlu

ss. 1 - 18   |  DOI: 10.29329/jtm.2023.639.1

Özet

Günümüzde seyahat etme planı yapan insanların, geleneksel ve yöresel yiyecek içecek kültürlerini yerinde tanıma ve deneyimlemeye artan talep, alternatif bir turizm çeşidi olan gastronomi turizminin yoğun ilgi görmesine neden olmaktadır. Bir toplumun kültürel özelliklerini taşıyan ve Somut Olmayan Kültürel Mirası içerisinde yer alan öğelerden olan geleneksel yiyecek ve içecekler, bunların yapım yöntemleri ve sofradaki sunumları yeni lezzetler keşfetmek isteyen insanlar açısından önemli bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle Kuzey Kıbrıs geleneksel yiyecek içecek kültürü içerisinde yer alan ve gastronomi turizmi kapsamında kullanılabilecek geleneksel gıda ürünlerini tespit etmek, bunları bilimsel anlamda kayıt altına alınarak sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve bu potansiyelin gastronomi turizmi çalışmalarında kullanılarak adayı bu konuda bir cazibe merkezi haline getirmek amaçlanmaktadır. Çalışmanın amaçları arasında Kuzey Kıbrıs’ta üretildikleri bölge ile özdeşleşmiş geleneksel gıda ürünleri temalı yapılan festivaller hakkında bilgiler toplamak da yer almaktadır. Çalışmada ayrıca, adayı gastronomi turizmi kapsamında ziyaret edecek gastro turistlere yol gösterecek, bu konuda onlara referans olacak Gastronomi Rotaları oluşturarak Kuzey Kıbrıs’ın hangi bölgesinde nelerin tadılabileceği konusunda bilgilendirici bir kaynak oluşturmak da ayrıca amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Gastronomi, Rota, Turizm, Geleneksel Gıda

Derleme Makaleleri

Derleme Makalesi | Turizm ve İşletmecilik Dergisi Cil. 4 (1)
Gece Vardiyası Beslenmelerinin İş Kazası Riskleri Açısından Değerlendirilmesi

Fatma Hazel Gökalp

ss. 19 - 33   |  DOI: 10.29329/jtm.2023.639.2

Özet

Gece vardiyası bireylerin biyolojik saatlerini ve yeme düzenlerini etkileyebilen özel bir çalışma düzenidir. Bu çalışma biçimi çalışanların genel sağlık durumlarını ve iş performanslarını önemli ölçüde etkilemekte ve çalışanlar üzerinde dikkat eksikliği, yorgunluk, uyku düzeni bozuklukları, reaksiyon süresinde artış gibi faktörlere neden olarak iş kazalarının artmasına yol açmaktadır. Bu çalışma, gece vardiyası çalışanlarının beslenme alışkanlıklarının iş kazası riskleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş ve sonuç olarak gece vardiyası çalışanlarının beslenme alışkanlıklarının, iş kazası risklerini etkileyen önemli bir faktör olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gece vardiyası, Beslenme alışkanlıkları, İş kazası, İş sağlığı ve güvenliği