Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Derleme Makalesi    |    Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2022, Cil. 3(1) 59-69

Türkiye’de Sağlık Turizmi Eğitimi

Tuğçe Saygılı & Oğuz Diker

ss. 59 - 69   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jtm.2022.542.4

Yayın tarihi: Aralık 31, 2022  |   Okunma Sayısı: 10  |  İndirilme Sayısı: 89


Özet

Bu çalışmada, sağlık turizmi alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programına sahip üniversitelerin web sayfaları, ön lisans programına yerleştirme puan ve kontenjan durumu ile bölümün amacı, müfredatları vb. konular incelenmiştir. Müfredat ile ilgili veriler SPSS 25 programında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, ön lisans programı sekiz, lisans programının olmadığı, yüksek lisans programı altı, doktora programı ise sadece bir üniversitede bulunduğu tespit edilmiştir. Sağlık Turizmi alanında eğitim veren tüm yükseköğretim kurumlarında tespit edilen ortak amaç, sağlık ve turizm bilgisine sahip nitelikli sağlık turizmi elemanları yetişmek olduğu belirlenmiştir. Sağlık turizmi işletmeciliği ön lisans programı olan üniversitelerin genel olarak bu programa yönetim ve organizasyon bölümü altında yer verdiği görülmüştür. Müfredatlar incelendiğinde, işletme ile ilgili derslerin yoğun olduğu tespit edilmiştir. Yüksek lisans ve doktora programlarında sağlık turizmi ve alt başlıklarıyla ilgili derslere yoğunluk verildiği belirlenmiştir. Sağlık Turizmi alanı gelişmekte olan bir sektör olmasından dolayı nitelikli personel ihtiyacı oldukça yüksektir. Bu konuda profesyoneller yetiştirmek için eğitim kurumlarına büyük iş düşmektedir. Programların müfredatlarına biraz daha sağlık konusu eklenerek geliştirilebilir. Ayrıca lisans programı olmadığı için yüksek lisans ve doktora programına başka bölümlerden mezun kişiler başvurmaktadır. Bu nedenle lisans programının açılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Eğitim, Üniversite Programları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Saygili, T. & Diker, O. (2022). Türkiye’de Sağlık Turizmi Eğitimi . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 3(1), 59-69. doi: 10.29329/jtm.2022.542.4

Harvard
Saygili, T. and Diker, O. (2022). Türkiye’de Sağlık Turizmi Eğitimi . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 3(1), pp. 59-69.

Chicago 16th edition
Saygili, Tugce and Oguz Diker (2022). "Türkiye’de Sağlık Turizmi Eğitimi ". Turizm ve İşletmecilik Dergisi 3 (1):59-69. doi:10.29329/jtm.2022.542.4.

Kaynakça
 1. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Turizmi Yüksek Lisans ve Doktora Programı. Erişim Tarihi: 02.07.2021, Erişim Adresi: https://enstitu.alanya.edu.tr/anabilim-dallari/saglik-turizmi-anabilim-dali/programlar-1 [Google Scholar]
 2. Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Turizmi İşletmeciliği. Erişim Tarihi: 10.06.2022, Erişim Adresi: https://mebis.ankaramedipol.edu.tr/ProgramBilgi/ProgramBilgileri?pBolumOID=MQCjzNm_JA1TckUycrEHDPJSCsswTgQ27TctUwV7BXhz6sK1CqkQMMCnAr4I26ce&lang=tr#ProgramAmacVeHedefler [Google Scholar]
 3. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Turizmi Yüksek Lisans programı. Erişim Tarihi: 01.07.2021, Erişim Adresi: https://akademik.adu.edu.tr/enstitu/saglik/default.asp?brm=5668&yk=365501&s=gb [Google Scholar]
 4. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Erdek Meslek Yüksekokulu, Sağlık Turizmi İşletmeciliği. Erişim Tarihi: 09.06.2022, Erişim Adresi: https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=31&curSunit=5321 [Google Scholar]
 5. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Turizmi Yüksek Lisans Programı. Erişim Tarihi: 10.06.2022, Erişim Adresi: https://turizm.comu.edu.tr/lisansustu/turizm-isletmeciligi-anabilim-dali-r32.html [Google Scholar]
 6. Göktaş, B. (2018). Sağlık Turizmi Eğitimin İncelenmesi, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, (2), 77-84. Doi: 10.1501/Asbd_0000000089 [Google Scholar]
 7. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Turizmi Yönetimi Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Programı. Erişim Tarihi: 10.07.2021, Erişim Adresi: https://tf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/43/yuksek-lisans-programlari [Google Scholar]
 8. Harran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Turizmi İşletmeciliği. Erişim Tarihi: 08.07.2021, Erişim Adresi: http://shmyo.harran.edu.tr/tr/saglik-turizmi-isletmeciligi/ [Google Scholar]
 9. Hofer, S., Honegger, F., and Hubeli, J. (2012), Health Tourism: Definition Focused on The Swiss Market and Conceptualisation of Health(i)ness, Journal of Health Organization and Management, 26(1), 60-80. [Google Scholar]
 10. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Turizmi İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Erişim Tarihi: 08.07.2021, Erişim Adresi: https://enstitu.medeniyet.edu.tr/tr/programlar/tezsiz-yuksek-lisans/saglik-turizmi- isletmeciligi-tezsiz [Google Scholar]
 11. Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı (2014-2018). Erişim Tarihi: 10.07.2021, Erişim Adresi: https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/17Saglik_Turizminin_Gelistirilmesi_Programi.pdf  [Google Scholar]
 12. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Simav Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sağlık Turizmi İşletmeciliği. Erişim Tarihi: 08.07.2021, Erişim Adresi: https://simavmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/6853/saglik-turizmi-isletmeciligi-programi [Google Scholar]
 13. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kozaklı Meslek Yüksekokulu, Sağlık Turizmi İşletmeciliği. Erişim Tarihi: 10.06.2022, Erişim Adresi: https://portal.nevsehir.edu.tr/ects/bilgipaketi/dil/tr/bolum/860004/sayfa/1 [Google Scholar]
 14. Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Uygulama Rehberi,2011. Erişim Tarihi: 17.11.2020, Erişim Adresi: https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,1090/saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-uygulama-rehberi-2011.html [Google Scholar]
 15. Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.663.pdf [Google Scholar]
 16. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Turizmi İşletmeciliği. Erişim Tarihi: 08.07.2021, Erişim Adresi: https://aymyo.subu.edu.tr/tr/genel-tanitim-8 [Google Scholar]
 17. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Turizmi İşletmeciliği. Erişim Tarihi: 10.06.2022, Erişim Adresi: https://cumhuriyetmyo.cumhuriyet.edu.tr/program/731302495-saglik-turizmi-isletmeciligi [Google Scholar]
 18. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Turizmi İşletmeciliği ABD (Disiplinlerarası). Erişim Tarihi: 21.03.2022, Erişim Adresi: https://sosyalbilenst.cumhuriyet.edu.tr/22-ana-bilim-dallari/51-saglik-turizmi-isletmeciligi-abddisiplinlerarasi [Google Scholar]
 19. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Sağlık Turizmi İşletmeciliği.  Erişim Tarihi: 10.07.2021, Erişim Adresi: https://rmyo.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=34416&m=tanitim&bidr=11635&bid=11636 [Google Scholar]
 20. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Sağlık Turizmi Verileri,2021. Erişim Tarihi: 09.07.2021, Erişim Adresi: https://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/ [Google Scholar]
 21. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Sağlık Turizmi Verileri,2022. Erişim Tarihi: 01.09.2022 Erişim Adresi: https://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/ [Google Scholar]
 22. Ulusoy H., Tosun N. Ve Akkum B. (2018). Health Tourism Education: The Case Of Turkey and The World, International Journal Of Health Management and Tourism, 3(3), Sayfa Aralığı 122-132. DOI: 10.31201/ijhmt.435707. [Google Scholar]
 23. Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Program Atlası YÖK Ön lisans Atlası. Erişim Tarihi: 09.07.2021, Erişim Adresi: https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t3-tablo.php?p=tyt [Google Scholar]