Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2022, Cil. 3(1) 46-58

Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum

Ayşem Işık

ss. 46 - 58   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jtm.2022.542.3

Yayın tarihi: Aralık 31, 2022  |   Okunma Sayısı: 75  |  İndirilme Sayısı: 181


Özet

Etkinlik turizmi kapsamında değerlendirilen gastronomi festivalleri, son dönemlerde gastronomi turizminin gelişiminde daha fazla incelenen bir alan haline gelmiştir. Özellikle turistik faaliyetlerin çeşitlendiği günümüzde, birçok destinasyon mevsim özellikleri dışında da turistleri ağırlamak için birçok festival düzenlemeye başlamıştır. Bu festivaller içerisinde gastronomi festivalleri de turistlerin yeni deneyimler için daha çok katılım gösterdiği etkinlikler haline gelmiştir. Dünyada bazı destinasyonlar özellikle sundukları yemek kültürü ile anılırken, Türkiye gastronomi turizminin önemini daha geç keşfetmiş ve bu yönde çalışmalar hız kazanmıştır. Bu kapsamda çalışmada gastronomi turizmine yönelik gastronomi festivalleri kapsamında bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Gastronomi Turizm, Festival, Gastronomi Festivalleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Isik, A. (2022). Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 3(1), 46-58. doi: 10.29329/jtm.2022.542.3

Harvard
Isik, A. (2022). Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 3(1), pp. 46-58.

Chicago 16th edition
Isik, Aysem (2022). "Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum ". Turizm ve İşletmecilik Dergisi 3 (1):46-58. doi:10.29329/jtm.2022.542.3.

Kaynakça
 1. Bucak, T. ve Aracı Ü. E. (2013). Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 203-216. [Google Scholar]
 2. Büyükşalvarcı, A. ve Akkaya, A. (2018). The Evaluation of Gastronomy Festivals as Events Tourism. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 67, 452-467. [Google Scholar]
 3. Cankül, D. ve Demir, İ. (2018). Travel Agencies and Gastronomy Tourism: Case of Iata Member A-Class Travel Agencies. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 1(1), 3-10. [Google Scholar]
 4. Cömert, M. ve Çetin, K. (2017). Gastronomi Temalı Yerel Festivaller Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 1092-1101. [Google Scholar]
 5. Getz, D. ve Brown, G. (2006). Critical Success Factors for Wine Tourism Regions: A Demand Analysis. Tourism Management, 27, 146-158. [Google Scholar]
 6. Giritlioğlu, İ., Olcay, A. ve Özekici, Y. K. (2015). Bir Turizm Çeşitliliği Olarak Festival Etkinliklerinin Sınıflandırılması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(13), 306-323. [Google Scholar]
 7. Gökdeniz, A., Erdem, B., Dinç, Y. ve Oğuz, S. Ç. (2015). Gastronomi Turizmi: Ayvalık’ta Yerli Turistler Üzerinde Görgül Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 14-29.   [Google Scholar]
 8. İrigüler, F. ve Özdoğan, O. N. (2017, Aralık). Food Festivals as a Gastronomic Event and Attendees Motivations: The Case of International Urla Artichoke Festival. 3rd International Gastronomic Tourism Congress, Izmir. [Google Scholar]
 9. Küçükkömürler, S., Şirman, N. M. ve Sezgin, A. C. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Gastronomi Turizmi. Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 2(2), 78-85. [Google Scholar]
 10. Lee, I ve Arcodia, C. (2011). The Role of Regional Food Festivals for Destination Branding. International Journal of Tourism Research, 13(4), 355-367. [Google Scholar]
 11. Özdemir, G. ve Altıner, D. D. (2019). Gastronomi Kavramları ve Gastronomi Turizmi Üzerine Bir İnceleme.  Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 1-14.  [Google Scholar]
 12. Pirnar, I., Kurtural, S. ve Tütüncüoğlu, M. (2019). Festivals and destination marketing: An Application from Izmir City. Journal of Tourism, Heritage ve Services Marketing, 5(1), 9-14.  [Google Scholar]
 13. Sağlamtaş, E. (2019) Kırsal Alanlarda Düzenlenen Yemek Festivallerinin Sosyal Boyutunun Algılanan Toplumsal Katkıya Etkisi: Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Mantar Festivali Örneği. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin. [Google Scholar]
 14. Seçim Y. (2020). Gastronomy Festivals in Turkey, F. Türkmen (Ed.) Selected Academic Studies from Turkish Tourism Sector içinde (s. 323-335). Peter Lang, Berlin. [Google Scholar]
 15. Sert, A. N. (2017). Yerel Halkın Festivallerin Başarı Faktörlerini Algılamalarına Yönelik Bir Çalışma: Beypazarı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 29-44. [Google Scholar]
 16. Sürenkök, A., Baggio, R. ve Corigliano, A. M. (2010). Gastronomy and Tourism in Turkey: The Role of ICTs. Information and Communication Technologies in Tourism, 20, 567-578. [Google Scholar]
 17. Şahin, G. G. ve Ünver, G. (2015). Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi Turizmi: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.   [Google Scholar]
 18. Şengül, S. ve Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 79-89. [Google Scholar]
 19. Şengül, S. ve Türkay, O. (2015). Bölge Restoran Mönülerinin Belirlenmesinde Yöresel Mutfaklar Eğitiminin Kullanılması: Mudurnu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS Özel Sayısı, 1-6. [Google Scholar]
 20. Üner, E. H. ve Şahin, G. G. (2016). Türkiye Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Her Şey Dâhil Satış Sistemi İçinde Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(3), 76-100. [Google Scholar]
 21. Yılmaz, İ. ve Çullu, N. (2012). Nevşehir’de Alternatif Turizm Potansiyeli ve Turistik Ürün Çeşitlendirme Üzerine Bir Araştırma. 1. Doğu Akdeniz Turizmi Sempozyumu, 185-202. [Google Scholar]