Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2021, Cil. 2(1) 77-85

Kaş Destinasyonunun Macera Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Işıl Cankül

ss. 77 - 85   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jtm.2021.421.4

Yayın tarihi: Aralık 31, 2021  |   Okunma Sayısı: 109  |  İndirilme Sayısı: 574


Özet

Bu araştırmada Kaş’taki macera turizmini potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada macera turizmi konusunda bilgi sahibi ve deneyimli kişilerin görüşleri çerçevesinde Kaş’taki macera turizmi potansiyelini ortaya çıkarabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma türü tercih edilmiştir. Araştırmada olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden yargısal örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın katılımcılarını Kaş destinasyonunda yer alan ve macera turizmi özelinde hizmet veren acentelerin sahipleri, yöneticileri, çalışanları, rehberleri ve dalış eğitmenleri oluşturmaktadır. Katılımcıların her biri yıllardır Kaş bölgesinde çalışmış ve süreci yakından gözlemleyecek kadar deneyime sahip alanında uzman ve profesyonel kişilerdir. Görüşmeler 2021 yılı Haziran ve Ağustos ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, Kaş’taki macera turizmi potansiyelinin, taşıdığı tüm coğrafi, tarihi ve kültürel cazibelerden dolayı oldukça yüksek olduğunu ancak bu potansiyelin doğru değerlendirilmeye ihtiyaç duyulduğu aksi halde Kaş’ın sahip olduğu bu büyük avantajların ciddi dezavantajlara yol açabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Macera Turizmi, Macera Turisti, Kaş


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Cankul, I. (2021). Kaş Destinasyonunun Macera Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 2(1), 77-85. doi: 10.29329/jtm.2021.421.4

Harvard
Cankul, I. (2021). Kaş Destinasyonunun Macera Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 2(1), pp. 77-85.

Chicago 16th edition
Cankul, Isil (2021). "Kaş Destinasyonunun Macera Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi ". Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2 (1):77-85. doi:10.29329/jtm.2021.421.4.

Kaynakça
 1. Cresswell, J. W. (2014). Research Design-Qualitative, Quantitative, snd Mixeed Methods Approaches (Fourth Edition), New Delhi-Sage. [Google Scholar]
 2. Garda, B. (2010). Macera turizmi pazarlaması: Antalya yöresine gelen turistlerin macera turizmine yönelik eğilimleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Konya. [Google Scholar]
 3. Gilmore, J., and Pine, J. (2002). Customer Experience Places: The New Offering Frontier, Strategy & Leadership, 30(4), 4-11. [Google Scholar]
 4. Gürbüz, S., and Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Kanada Turizm Komisyonu (2001). “Outdoor Tourism: An Industry Profile and Resource Guide” The Canadian Tourism Human Resources Council Ottawa. [Google Scholar]
 6. Kaş Belediyesi. (2021). https://www.kas.bel.tr/ [Google Scholar]
 7. Lepp, A. and Gibson, H. (2008). Sensation seeking and tourism: Tourist role, perception of risk and destination choice, Tourism Management 29(4), 740-750. [Google Scholar]
 8. Meyer, C., and Schwager, A.  (2007).  Understanding    Customer Experience, Harvard Business Review, 85(2) , 116-126. [Google Scholar]
 9. Saltık, I. A. (2011). Turizm Sektöründe Deneyimsel Pazarlama Ve Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. [Google Scholar]
 10. Sundbo, J.(2009). Innovation in the Experience Economy: A Taxonomy of Innovation Organisations, The Service Industries Journal, 29(4), 431-455. [Google Scholar]
 11. Ryan, C. (2002).  Equity, management, power sharing and sustainabilityFissues of the new Tourism, Tourism Management,23(1),17-26. [Google Scholar]
 12. Rose, P., Beeby, J., and  Parker, D. (1995). Academic rigour in the lived experience of researchers using phenomenological methods in nursing in nursing. Journal of Advanced Nursing, 21(6), 1123-1129. [Google Scholar]
 13. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB). (2021). TÜRSAB Doğa ve Macera Turizmi Raporu, https://www.tursab.org.tr/dosya/12896/tursab-dogamaceraturizmi_12896_5091237.pdf. [Google Scholar]